Stowarzyszenie KukułkaPomagamy dzieciom w pieczy zastępczej.


O nas


Nasze stowarzyszenie powstało, aby dać szansę na dobre życie dzieciom, których los pozbawił opieki rodziców biologicznych, Każde dziecko zasługuje na to, by mieć możliwości rozwijać się, uczyć, przezwyciężać swoje lęki i przekonywać się o własnej wartości. W tym celu działamy. Temu służą nasze wysiłki, nasze wyjścia i wyjazdy.


Dzieci, którym daje się szansę, wykorzystują ją.

Upadają i podnoszą się, płaczą, ale za chwilę się śmieją. Budują poczucie własnej wartości, odważniej patrzą w przyszłość, przekonują się, że choć świat jest pełen wyzwań, to potrafią same im sprostać.

A to jest bezcenne.


Jak można pomóc?


Dzieci, którym daje się szansę, wykorzystują ją.

Możesz nam w tym pomóc – przekaż darowiznę!

*Wpłać na konto: 52 1050 1142 1000 0090 8064 8257


*Użyj łatwej aplikacji:

Taką darowiznę można odliczyć od dochodu wg aktualnie obowiązujących przepisów; darowizna może być przeznaczona tylko na cele statutowe Stowarzyszenia, tj. pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych, w szczególności na poprawę warunków mieszkaniowych, ochronę zdrowia i pomoc w nauce

Nasz Statut

Kontakt do nas

telefon: 782-246-226
e-mail: stowarzyszeniekukulka@wp.pl

Galeria

Każdy dzień jest szansą i okazją do nowego