Jak można pomóc?

Dzieci, którym daje się szansę, wykorzystują ją.

Możesz nam w tym pomóc!

 * Przekaż darowiznę na konto52 1050 1142 1000 0090 8064 8257

                            *  Dołóż „cegiełkę” – kliknij w wybrany obrazek i pomarańczowy przycisk

                               „WSPIERAM…” poniżej:      

 

Taką darowiznę można odliczyć od dochodu/przychodu wg aktualnie obowiązujących przepisów; darowizna może być przeznaczona tylko na cele statutowe Stowarzyszenia, w szczególności poprawę warunków mieszkaniowych, ochronę zdrowia dzieci, pomoc w nauce.