Jak można pomóc?

Kliknij „Wpłacam” powyżej lub przekaż darowiznę tradycyjnie na konto Stowarzyszenia Kukułka: 
52 1050 1142 1000 0090 8064 8257
(PL 52 1050 1142 1000 0090 8064 8257 dla przelewów zagranicznych)
Taką darowiznę można odliczyć od dochodu wg aktualnie obowiązujących przepisów; darowizna może być przeznaczona tylko na cele statutowe Stowarzyszenia, tj. pomoc dzieciom, w szczególności na poprawę warunków mieszkaniowych, ochronę zdrowia i pomoc w nauce.