Jak można pomóc?

Lub przekaż darowiznę (na konto Stowarzyszenia Kukułka): 

52 1050 1142 1000 0090 8064 8257

(PL 52 1050 1142 1000 0090 8064 8257 dla przelewów zagranicznych)

Taką darowiznę można odliczyć od dochodu/przychodu wg aktualnie obowiązujących przepisów; darowizna może być przeznaczona tylko na cele statutowe Stowarzyszenia, w szczególności poprawę warunków mieszkaniowych, ochronę zdrowia dzieci, pomoc w nauce.